regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Mega Image – Foodsie” 23.12.2016 – 22.03.2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara “Mega Image – Foodsie” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este SC Mega Image SRL (denumita in continuare "Organizatorul" sau "Mega Image"), cu sediul in Bucuresti Bulevardul Timisoara 26, Plaza Romania, etaj 2, 061344, Bucuresti, Romania, sub nr. J40/27872/1994, Cod Unic de Inregistrare RO6719278, Tel. 0212246677, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 2043.

1.2.Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3.Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe pagina www.foodsie.ro, de asemenea Regulamentul este disponibil la cerere, in mod gratuit, oricarui consumator in baza unui apel telefonic cu tarif normal la tel 0800 410 900, intre orele 09:00 –17.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5.Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare.


SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.Campania este organizata si se va desfasura online pe pagina www.foodsie.ro, pe intreg teritoriul Romaniei.


SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.Campania se va desfasura in perioada: 23.12.2016 – 22.03.2017 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2.Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 1 de mai sus.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1.Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

4.2.La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

-prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului si ai companiilor implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei;
-membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
-persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

4.3.Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.4.Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament Oficial.

4.5.Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului/participantilor in cauza din Campanie, fara ca Organizatorii sa fie obligati sa-i anunte pe cei invalidati, in prealabil.

4.6.Participand in cadrul Campaniei organizata de Organizator pe pagina www.foodsie.ro, Participantii recunosc si sunt de acord ca sunt singurii responsabili de informatiile/datele pe care le furnizeaza cu ocazia participarii, precum si de corectitudinea acestor informatii.

4.7.Participarea la aceasta Campanie implica obligatia participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.


SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele categorii de premii:

5.1.1 Premiu Mare (in lei) acordat prin jurizare la finalul Campaniei:

Premiu Numar Premii Valoare bruta premiu Impozit Valoare neta premiu Valoare neta totala premiu
Salariu de chef pentru 6 luni 1 32.029 5.029 27000 27000
TOTAL 1 32.029 5.029 27.000 27.000

5.1.2. Premii Medii (in lei), acordate prin tragere la sorti la finalul fiecarei luni:

Premiu Numar Premii Valoare bruta premiu Impozit Valoare neta premiu Valoare neta totala premiu
Vacanta culinara pentru 2 persoane 3 2.285 270 2.015 6.045
TOTAL 3 2.285 270 2.015 6.045


5.1.3. Premii Mici (in lei), acordate prin tragere la sorti la finalul fiecarei saptamani (premii pentru care nu va fi retinut impozit intrucat valoarea acestora este inferioara plafonului de 600 lei):

Premiu Numar Premii Cost Unitar premiu Cost totala premiu
Voucher Curs Foto 12 450 5.400
Voucher Curs Plating 12 378 4.536
Voucher Curs Cooking 12 378 4.536
TOTAL 36 14.472


DESCRIERE PREMII:

5.2. Valoarea maxima totala bruta a premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii este de 53.354 Lei din care va fi retinut impozitul in suma de 5.837 lei, rezultand valoarea neta totala a premiilor de 47.517 lei.

5.3. Un participant are dreptul sa castige cate un singur premiu pe toata durata de desfasurare a Campaniei indiferent de numarul de inscrieri.

5.4. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii, nu se poate acorda contravaloarea acestora, exceptie facand Premiul Mare ce va fi acordat in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

5.5. Descrierea premiilor si imaginile acestora din materialele publicitare referitoare la Campanie sunt realizate strict cu titlu orientativ, Organizatorul neputand fi tinut raspunzator pentru eventualele diferente/neconcordante intre acestea si produsele efectiv oferite ca premiu.


SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Campania se desfasoara prin intermediul paginii www.foodsie.ro pe parcursul a 12 saptamani unde vor fi lansate 3 categorii de provocari dupa cum urmeaza:
1.Categoria de gatit retete;
2.Categoria de aranjat preparatul;
3.Categoria de fotografie culinara;

La inceputul Campaniei toate cele 3 categorii de provocari vor fi lansate cu o “Tema”. La fiecare 4 saptamani, “tema”, va fi schimbata. In total Campania va avea 9 teme.

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1)Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus; (2)Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Articolul 2 de mai sus si Articolul 6.2 de mai jos;
(3)Participantul trebuie sa acceseze pagina www.foodsie.ro;
(4)Participantul trebuie sa isi creeze cont si sa urmeze pasii.
6.2. Inscrierea in Concurs si Conditii de participare:

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

-sa aiba varsta minima de 18 ani impliniti la data inscrierii in Campanie;
-sa acceseze pagina www.foodsie.ro in perioda de desfasurare a Campaniei: 23.12.2016 – 22.03.2017;
-sa isi creeze cont cu urmatoarele informatii obligatorii: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail;
oras; Bifa “Sunt de acord cu Regulamentul Campaniei” si Bifa “Sunt de acord cu politica de comunicare comerciala a Organizatorului”.
-sa aleaga provocarea si sa urmeze pasii acesteia;
-sa incarce o imagine conform specificatiilor (ca dimensiune, format, denumire) si care sa respecte cumulat toate regulile mentionate mai jos:
1.imaginea sa respecte tema provocarii si specificatiile tehnice;
2.imaginea sa respecte pasii si instructiunile din tema saptamanii;
3.imaginea sa apartina Participantului, sa fie autentica, produsul din imagine sa fie creatia proprie. Orice incalcare a drepturilor de autor si de copyright nu vor fi asumate de catre Organizator;
4.sa nu afecteze imaginea companiilor implicate si a marcii Organizatorului;
5.sa nu contina indemnuri la orice forma de violenta sau descriu scene in care se produce durere cuiva, scene de violenta sexuala sau de cruzime;
6.indeamna la incalcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata;
7.indeamna la consum de droguri ilegale;
8.promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica, sociala, rasiala, religioasa sau orice fel de discriminare;
9.au caracter ofensator, injurios, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
10.pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei intreprinderi;
11.sunt in mod notoriu cunoscute ca fiind protejate de drepturi de autor care nu apartin concurentului;
12.promoveaza  pornografia;
13.contin publicitate sau materiale promotionale ale unor competitori directi sau indirecti ai Organizatorului.

Un Participant se poate inscrie la oricare dintre provocari si la orice “tema” (inclusiv “teme” anterioare) cu un numar maxim de 10 inscrieri pe zi. Participantul va intra in tragerea la sorti pentru premiile Campaniei doar daca inscrierea a fost aprobata de Organizator.

6.3. Toate inscrierile in Campanie vor fi moderate si aprobate in termen de 48 de ore lucratoare de la data inregistrarii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge inscrierile care se incadreaza intr-una din categoriile mentionate mai sus fara a fi obligat sa-si justifice decizia. Participantul va fi informat, prin e-mail, daca inscrierea a fost valida sau invalida.
6.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei:

- tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului la adresa Str. Siret, Nr 95, Sector 1, Bucuresti.
- costul abonamentului pentru accesul la internet.


SECTIUNEA 7. Desemnarea si anuntarea castigatorilor

7.1 Premiile descrise la Art 6. Se vor acorda dupa cum urmeaza:
7.1.1 Premiile Mici vor fi acordate prin tragere la sorti electronica la finalul fiecarei saptamani. O saptamana de Campanie incepe in aceeasi zi a saptamanii ca si prima zi de Campanie, la ora 00.00.00 si va dura 7 zile., ora 23.59.59. Tragerea la sorti se va efectua in prima zi lucratoare dupa incheierea saptamanii de campanie si se va desemna cate 1 castigator pentru fiecare provocare, in total se vor desemna 3 castigatori: 1 Castigator pentru premiul constand in Voucher Curs Foto; 1 castigator pentru premiul constand in Voucher Curs Plating si 1 castigator pentru premiul constand in Voucher Curs Cooking.

7.1.2. Premiile Medii vor fi acordate prin tragere la sorti electronica la finalul celor 4 saptamani in care a fost activa provocarea. Tragearea la sorti se va efectua in prima zi lucratoare dupa incheierea celor 4 saptamani. In tragerea la sorti vor intra toate isncrierile valide de pe parcursul celor 4 saptamani in care a fost activa activa provocarea. In cadrul tragerii la sorti se va desemna un castigator.
7.1.3 Pentru Premiul Mare se vor desemna 10 finalisti prin jurizare in termen de maxim 14 zile calendaristice de la incheierea Campaniei. Jurizarea este un proces subiectiv, care se va face de 3 jurati, reprezentanti ai Organizatorului. Juriul va lua in considerare originalitatea, respectarea tematicilor, calitatea imaginii, calitatea asezarii in farfurie a produsului, calitatea produsului finit pozat. Juriul va acorda fiecarui Participant eligibil*, un punctaj cuprins intre 0 si 100 de puncte, luand in considerare urmatoarele:
1.creativitatea si originalitatea imaginilor (punctaj minim 0, punctaj maxim 25);
2.respectarea temelor propuse (punctaj minim 0, punctaj maxim 25);
3.compozitia imaginii (punctaj minim 0, punctaj maxim 25);
4.utilizarea tehnicilor prezentate in provocari (punctaj minim 0, punctaj maxim 25);

Cei 10 finalisti desemnati prin jurizare vor participa intr-un show culinar. Castigatorul premiului cel mare se va desemna in urma probelor executate in timpul show-ului culinar. Procesul de jurizare pentru showul culinar se va stabili in functie de formatul emisiunii.

Participantii recunosc autoritatea juriului si se angajeaza sa-i respecte decizia, indiferent daca le este sau nu favorabila. Eventualele contestatii privind jurizarea vor fi insotite de argumente pertinente si/sau probe care sa sustina acuzatiile sau neregulile invocate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu trimite juriului contestatiile care nu respecta aceste cerinte. Decizia juriului in urma procesului de jurizare este finala.

*Participantul care a participat la cel putin o "Tema" din fiecare categorie de provocari.
Lista finala a castigatorilor va fi afisata pe pagina www.foodsie.ro, in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la incheierea Campaniei.

7.2 Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.
Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Campaniei, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea in Campanie sa se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus;
(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6 de mai sus;

Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin e-mail pe adresa de e-mail indicata la inscrierea in campanie pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a fi validati drept castigatori si pentru a intra in posesia premiului Participantii desemnati potentiali castigatoari trebuie: sa poata fi contactati pe adresa de e-mail cu care s-au inscris in Campanie, in termen de 2 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori; adresa de e-mail utilizata serveste pentru identificarea castigatorilor si contactarea acestora;
sa trimita in maxim 48 ore, de la anuntarea lui ca si Castigator, o copie a actului de identitate impreuna cu urmatoarele date: nume si prenume, adresa de livrare, numar de telefon de contact;

Prin furnizarea informatiilor solicitate castigatorul accepta implicit premiul si isi exprima acordul in legatura cu anuntarea sa ca si castigator, prin publicarea numelui si a prenumelui sau pe pagina www.foodsie.ro.

Validarea se va face dupa criteriile mentionate mai sus.

In cadrul acestei Campanii nu se vor desemna reserve, premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului.

Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu raspunde (nu furnizeaza datele necesarea validarii) in termenul mentionat mai sus.

7.3 Intrarea in posesia premiilor

Premiile mici si medii vor fi expediate castigatorilor prin email, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.foodsie.ro.
Premiul Mare va fi acordat in bani prin transfer bancar, sub forma de salariu lunar timp de 6 luni, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.foodsie.ro.

Premiile vor fi inmanate Castigatorilor pe baza unui proces verbal de predare primire a premiului.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.


SECTIUNEA 8. RASPUNDERE

8.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

8.2 Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:
a.Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b.Participantul este constient de conditiile normale si conditiile legale de utilizare a premiului si poate face uz de acesta fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
c.Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiului.

8.3. Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon, adreselor de e-mail furnizate;
Erorile in datele furnizate de catre participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;
Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator; Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile detaliate in prezentul Regulament Oficial;

8.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acesta;
d.sunt exonerate de catre castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
e.nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;
f.isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul, refuza premiul.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al Campaniei.


SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare a o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 10. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

10.2Astfel, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei garanteaza tuturor participantilor la Campanie (denumiti in continuare, in mod generic, “persoane vizate”) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

10.3Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

10.4Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: (a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte; (b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. (a) sau (b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.5Dreptul de opozitie: orice persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.6Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Campanie, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmanarea premiilor castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.

10.7Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor participantilor cu caracter personal catre Organizator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentia, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.


SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

11.1Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe website-ul www.foodsie.ro.


SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

12.2Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre S.C. Mega Image S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bdul Timisoara nr.26, Etaj 2, Sector 6, in termen de maximum 5 (cinci) zile de la data publicarii tuturor castigatorilor validati.

Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

12.3Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:
numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.


SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA

13.1Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

13.2Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

13.3In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

-avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
-tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
-orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

13.4Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.


SECTIUNEA 14. SESIZARI

14.1In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail relatii_clienti@mega-image.ro sau telefonic, la numarul de 0800.410.900 numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17.30 (cu exceptia sarbatorilor legale).


SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

15.1Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

15.2Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul www.foodsie.ro, sau poate fi solicitat la Infoline 0800.410.900, numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17.30:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Organizator, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.